יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
דף הבית כיתות חברת הילדים חומרי למידה אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר
לאתר בריאות-לחצו כאן!
 
אתר זהירות בדרכים
 

ביה"ס הממלכתי ע"ש ד. רמז כפר - סבא תקנון ביה"ס שנה"ל תשע"ט עפ"י חוזר מנכ"ל - כללים לאורח חיים בבית הספר "רמז" הנושא התנהגויות מצופות דרכי אכיפה עפ"י חוקי ביה"ס 1. אלימות פיזית אסור להשתמש בכל סוג של אלימות פיזית כלפי ילדים ומבוגרים. (בעיטות, מכות, דחיפות, סטירות, יריקות, השלכת חפצים ופגיעה גופנית). א. קיום שיחת בירור עם המעורבים,שליחת מכתב להורים עם העתק לתיק אישי. ב. השעיה ליום או יומיים וזימון ההורים לשיחה עם המחנכת והמנהלת. במידת הצורך השעיה מיידית עם יידוע ההורים ושיחת הורים – מחנכת ומנהלת. ג. הורדת ציון בהתנהגות בתעודה. ד. אפשרויות נוספות: העברה לכיתה מקבילה, בניית תוכנית חינוכית אישית. 2. אלימות מילולית וחברתית אסור להשתמש בכל סוג של אלימות מילולית וחברתית כלפי ילדים ומבוגרים. (חוצפה כלפי מבוגר, קללות, מילות גנאי, כינויים מעליבים, חרם, ותנועות גנאי). א. קיום שיחת בירור עם המעורבים,שליחת מכתב להורים עם העתק לתיק אישי. ב. השעיה ליום או יומיים וזימון ההורים לשיחה עם המחנכת והמנהלת. במידת הצורך השעיה מיידית עם יידוע ההורים ושיחת הורים – מחנכת ומנהלת. ג. הורדת ציון בהתנהגות בתעודה. ד. אפשרויות נוספות: העברה לכיתה מקבילה, בניית תוכנית חינוכית אישית. 3. אלימות מקוונת אסורה פגיעה מילולית, הפצת שמועות באמצעים דיגיטליים, חרם, הפצת תכנים פרטיים מביכים, צילום ו/או הקלטה שלא בהסכמה. א. שיחת בירור ויידוע ההורים של הפוגע והנפגע, מכתב עם העתק לתיק האישי, כתיבת מכתב התנצלות והכנת עבודה חינוכית בתחום הפגיעה המקוונת. ב. השעיה מביה"ס עפ"י שיקול דעת מנהלת והורדת ציון בתעודה בהתנהגות. במקרים חריגים, הענישה תהיה בהתאם לצורך ולחומרת האירוע 4. קבלת סמכות הצוות החינוכי והעובדים בו יש להישמע להוראות כל אנשי הצוות החינוכי גם אם הן ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד את התלמיד באופן ישיר. א. שיחת בירור, יידוע ההורים וכתיבת מכתב התנצלות. ב. הזמנת ההורים לשיחה עם המורה. ג. מניעת הפסקה או עיכוב בביה"ס לשעת לימוד נוספת בכיתה אחרת בליווי הודעה מראש להורים. ד. הרחקה לשני שיעורים במקצוע ודרישה להשלמת החומר הלימודי. ה. השעיה עפ"י שיקול דעת מנהלת, מכתב אישי והורדת ציון בתעודה בהתנהגות 5. התנהגות בפעילות חינוכית בתוך ביה"ס ומחוצה לו יש להקפיד על התנהגות נאותה ובטוחה תוך קבלת סמכות ומרות הצוות החינוכי והמדריכים. (טקסים, טיולים וסיורים, חווה חקלאית, יציאה לבריכה ) א. שיחת בירור עם התלמיד. ב. שליחת מכתב להורים עם העתק לתיק האישי, כתיבת מכתב התנצלות עם העתק לתיק האישי וביצוע מטלה הקשורה לנושא. ג. התלמיד יצא לפעילות בליווי מבוגר, מכתב לתיק האישי, זימון התלמיד והוריו לשיחה עם המנהלת. ד. התלמיד יורחק מפעילות מחוץ לביה"ס ויקבל פעילות חינוכית חלופית בביה"ס, מכתב לתיק האישי והורדת ציון בהתנהגות. ה. יידוע ההורים על התניית השתתפות התלמיד בסיור/טיול בליווי מבוגר 10 ימים מראש. 6. תפקוד בזמן השיעור אסור להפריע למהלך השיעור התקין. לפטפט ,להרעיש ולהתחצף. יש לקבל את פני המורה על פי הכללים הנהוגים בביה"ס. יש להישמע להוראות המורה המלמד בכיתה בזמן השיעור. כל הפרעה תירשם ביומן המורה לצורך תיעוד ומעקב ותדווח להורים. א. תלמיד שיפריע למהלך השיעור: תתקיים שיחת בירור וישלח מכתב להורים עם העתק לתיק אישי. ב. הזמנת ההורים והתלמיד לשיחה עם המורה. ג. העברת התלמיד לכיתה מקבילה או השעייה פנים בית ספרית. ד. בניית תוכנית חינוכית אישית. ה. הורדת ציון בתעודה. 7. תלבושת אחידה והופעה נאותה יש להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה כפי שנקבע, לאורך כל השנה. אסור: חולצות בטן , כפכפים, מכנס נמוך/קצר החושפים אזורים מוצנעים, פירסינג, נזם, הליקס, צבע בשיער, תספורת מוקצנת, איפור ולק בציפורניים. ביום של חנ"ג יש להגיע בתלבושת ספורט א. תלמיד שיגיע ללא תלבושת יקבל חולצה חלופית ויידרש להחזירה בסוף היום. ב. תלמיד שיגיע בהופעה שאינה נאותה ישלח מכתב להורים עם העתק לתיק האישי. ג. במקרים חוזרים, הערה בתעודה בסעיף תלבושת, זימון ההורים לשיחה עם המחנכת, מניעת כניסה לשיעור והשלמת החומר הלימודי במקום חלופי שיקבע ע"י המחנכת. 8. איחורים והיעדרויות יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעורים מיד בתום ההפסקה. על התלמידים להיות נוכחים בכל השיעורים. כל איחור או היעדרות מותנה בהבאת אישור. המאחר או נעדר ללא אישור יירשם ע"י המורה המלמד בכיתה. א. מעל 3 איחורים התלמיד יידרש להשלים שעות ההיעדרות בפעילות למען ביה"ס והשלמת החומר הלימודי במקום שיקבע ע"י המורה. ב. מעל 5 איחורים ללא הצדקה, יידוע ההורים, מכתב לתיק אישי והערה בתעודה בסעיף נוכחות. ג. במקרים חריגים דיווח לגורמים נוספים בתוך ומחוץ לביה"ס. 9. הכנת שעורי בית, הבאת ציוד, הקשבה ולמידה יש להקפיד על תפקוד לימודי: הבאת ציוד, הכנת שיעורי בית, ביצוע מטלות והגשתם בזמן, הקשבה ולמידה, השתתפות בדיון באופן מכבד. א. כל קושי בתפקוד הלימודי ירשם ביומן המורה לצורך תיעוד ומעקב. ב. עד 3 פעמים– מכתב להורים עם העתק לתיק האישי, מניעת כניסה לשיעור ומתן משימה לימודית במקום חלופי שיקבע המורה המלמד. ג. למעלה מ-5 פעמים- יידוע ההורים על קשיים בתפקוד הלימודי העברה לכיתה מקבילה לעד 2 שיעורים. ד. השעיה בתוך ביה"ס עפ"י החלטת מנהלת והורדת ציון במקצוע. 10. פגיעה ברכוש אסור לפגוע ברכוש הפרט והכלל בכיתה, במסדרונות ובחצר ביה"ס. (ציוד אישי, ספרים, ריהוט ועוד). ביה"ס אינו אחראי לנזק שיגרם לרכוש פרטי כלשהו, לאבדנו או לגנבתו. א. שיחת בירור, יידוע ההורים עם העתק לתיק האישי ותשלום עבור הרכוש שנפגע או ניזוק. ב. במקרה של חבלה שלא כרוכה בנזק יוטלו על הילד מטלות חינוכיות (סידור וניקיון האזור עפ"י האירועים) בתיאום עם המחנכת והמנהלת. ג. במקרים חוזרים- הורדת ציון בהתנהגות בתעודה 11. שימוש באמצעים טכנולוגיים: טלפון נייד, מצלמות אסור להשתמש במהלך יום הלימודים באמצעים טכנולוגיים אישיים, כמצלמות וטלפונים ניידים,"טאבלטים" וכו'. במהלך יום הלימודים המכשיר הנייד יהיה כבוי ובלתי גלוי לעין. תלמיד שישתמש במכשיר נייד במהלך יום הלימודים, המכשיר יילקח ממנו ויוחזר להוריו בלבד. ביה"ס אינו לוקח אחריות על המכשירים, מומלץ לא להביא מכשירים אלו לביה"ס. צילום והקלטה של תלמידים ומורים או שליחת מסרים פוגעניים דרך רשת האינטרנט או הניידים אסורים בהחלט! כל העובר על תקנה זו מסתכן בעבירה פלילית וייענש בהתאם לצורך ולחומרת האירוע. 12. השאלת ספרים וכתיבה בספרים וחוברות הלימוד אין לכתוב בספרים ובחוברות לימוד הכלולים בתוכנית השאלת הספרים, אלא עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל א. הכתיבה בספרי לימוד ובחוברות תתבצע על פי הנחיות חוזר מנכ"ל. ב. התלמידים ישאירו את ספרי הלימוד בסיום כל שנת לימודים. ג. תלמיד שלא יחזיר ספר או שיחזיר ספר פגום ירכוש ספר אחר במקומו או לחילופין ישלם לביה"ס את מחירו. במקרים חריגים של אלימות פיזית/מילולית ביה"ס שומר לעצמו את הזכות להעביר תלמיד לכיתה אחרת ו/או להזמין הורים לקחת את ילדם לאלתר. אין לצאת משטח ביה"ס ללא אישור המורה וליווי מבוגר. יציאה משטח ביה"ס מותנת באישור חתום ע"י מזכירות ביה"ס. חתימת התלמיד/ה : ........................... חתימת ההורים : .......................... יתכנו שינויים בהלימה לחוזר מנכ"ל.

 
 
שנת לימודים תשע"ט
לוח החודש
מפתח הלב
תוכנית חוסן-תשע"ט
חשוב מאוד!
ירוק בעיניים שומרים על הסביבה-חדשות הילדים
רמז מקדם בריאות
המנון בית הספר
פורים תשע"ט
חגי ישראל
שבוע זהירות בדרכים- מרץ 2019
כותבים עלינו בעיתון
עברית שפה יפה! ביקור סופרים ברמז
שבוע החלל והאסטרונומיה
שיר של יום
אליפות הסייבר הישראלית
שבוע המדע הישראלי
ססמאות תלמידים וכניסה לאתר
שבוע השפה העברית
חידון אסטרונומיה וחלל
שלום כיתה א'
ארכיון תשע"ח-מידעון
יום זכויות הילד-20.11.
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה
חברת הילדים
זהירות בדרכים
אמנות וידאו ארט ועוד
פרוטוקול הנהגת הורים-תשעט
למידה בשעת חירום